Service

Service i hele landet

Lovpligtig service i hele landet

Vi udfører lovpligtig service på alle typer anlæg så man forebygger evt. fejl og sikrer stabil drift.

Ved serviceeftersyn udføres:

  • Rensning af filter
  • Kontrol af tryk og temperatur
  • Kontrol af kølemiddel
  • Kontrol og afprøvning af forskellig pressestater
  • Kontrol af forskellig pumper
  • Kontrol af frostsikring ved jordvarme