Varmepumpe

NYHED 

Vi har lige nu ekstra hurtig levering på varmepumper. Hvad end det gælder luft-luft varmepumper, eller luft til vand-varmepumper 

Varmepumpe i Vejle og resten af landet

Give Køleservice rådgiver om varmepumper

Er du i tvivl om, hvilken type varmepumpe, der passer til din bolig? Hos Give Køleservice er vi uddannet kølemontører og elektriker, hvilket gør vores faglige ekspertise inden for varmepumper stor. Med over 20 års erfaring i køleindustrien har vi prøvet mange forskellige installationer. Vi er kyndige i rådgivning af varmepumper til virksomheder, som ofte har installeret store køleanlæg.
Vores service dækker også eftersyn på landbrugsmaskiner som fx traktorer og mejetærskere. Vi kan rådgive om effektiv udnyttelse af energiudladninger i dyre-, og fødevareindustrien. Hvis du har privat bolig eller sommerhus, så rådgiver vi dig gerne om de forskellige løsninger, der findes for varme. Vi kører gerne ud og tilser dit hus og din grund for at vurdere, hvilken løsning der passer bedst til dig. Alle vores tilbud bliver vurderet ud fra, hvordan dit hus er isoleret, dit nuværende energiforbrug samt størrelsen på grunden. Give Køleservice samarbejder med anerkendte danske forhandlere af varmepumper, jordvarmeanlæg og køle / fryse elementer.

Installation af varmepumpe i Give, Herning, Vejle og resten af ​​landet

Give Køleservice installerer varmepumper i Give, Herning, Vejle og omegn, men også i resten af ​​Danmark. Uanset din geografiske placering, så kører vi altid ud til dig, og får en faglig snak om dine krav og behov, hvorefter vi sammen finder den bedste varmepumpeløsning til din bolig. Vores ISO certificering og VE godkendelse gør os kvalificeret i at installere nye varmepumper både i private boliger og i virksomheder. Når vi monterer varmepumper, så sørger vi for at varmepumpeanlægget bliver korrekt opsat både indvendig og udvendig på bygningen. Vi kontakter også kommunen, hvis det bliver nødvendigt inden, vi påbegynder installationsarbejdet. 

Hvordan virker en varmepumpe?

Det grundlæggende princip i en varmepumpe er, at den udnytter energien fra enten jord, udsugningsluft eller vind, som bruges til at opvarme et hus. Typisk vil en varmepumpe blive brugt til at opvarme radiatorer eller gulvvarme. Den kan også bruges til at danne varmt vand i bruseren eller som varmeanlæg, der blæser varm luft ind i rum.
En varmepumpe består af fire dele: fordamper, kondensator, kompressor og termoventil. I varmepumpen er det kondensatoren, der sørger for, at varmen fra et jordvarmeanlæg bliver overført til et centralvarmeanlæg. Er der opsat et luft-til-luft varmeanlæg, så sørger kondensatoren for, at luftvarmen bliver blæst ind i huset.

Varmepumpe til landbrug

Der findes gode løsninger til landbrug, der kan udnytte varmeudledninger fra dyr og mælkeproduktion, hvor du kan opnå gode besparelser.

Staldvarmeanlæg 
Den varme som bliver frigivet fra ko- og svinestalden kan bruges til opvarmning. En varmeoptager installeres ved ventilationsskorstenen eller under dybtstrøelse samt under gyllekanaler. Den opsamlede varme er meget billig i forhold til oliefyr. Fordelen ved en varmeoptager i ko- og svinestalde er at kondensvand bliver optaget, hvilket er med til at nedbringe ammoniakindholdet i svinestalden, og skaber et bedre indeklima. Et staldvarmeanlæg har et par varmeoptagere, som bliver sat på ventilationerne i stalden eller under dybtstrøelse og gyllekanaler. Varmeoptagerne forbindes til væske / vand varmepumper, som sidder i teknikrummet. Det hele fungerer som et cirkulationssystem, hvor det varme vand bliver ført tilbage til varmepumpen. Energien bliver derefter overført til stuehusets centralvarmesystem.

Mælkekøling
Ved mælkeproduktion findes der gode muligheder for varmegenindvinding. Ved mælkekøling bliver der produceret varme, som kan genanvendes. Give Køleservice har god erfaring med at installere varmepumper, som opsamler overskydende varme fra mælkeproduktion og genanvender varme til fx opvarmning af bolig samt kontor i stalden.

Eftersyn af varmepumper udføres af Give Køleservice

I dag er det lovpligtigt at få foretaget et årligt eftersyn af dit jordvarmeanlæg. Give Køleservice laver gerne aftaler med både private boligejere og virksomheder om årligt lovpligtigt serviceeftersyn. På en almindelig varmepumpe tager det omkring en time at udføre eftersyn. Det afhænger meget af varmepumpens størrelse og funktion. Vi udfører eftersyn af varmepumper i hele Danmark. Skal vi lave eftersyn på dit varmepumpeanlæg? Kontakt os allerede i dag og få en individuel samtale.

EDGE EVO 2.0 EXC 

EDGE EVO 2.0 EXC er en luft til vand monoblock varmepumpe designet for at imødekomme alle dine behov for køling, varme og varmt brugsvand
Se flere detaljer om Edge evo

SPHERA EVO 2.0 SPLIT

Split luft til vand varmepumpe med varmtvandsbeholder, køling og produktion af varmt brugsvand
Se flere detaljer om sphera evo spilt 

SPHERA EVO 2.0 BOX

Vægmonteret luft til vand split varmepumpe for varme, køl og varmt brugsvand
Se flere detaljer om sphera evo box

Hvilke typer varmepumper findes der til huse?

Der er forskel på, hvad varmepumper kan. Give Køleservice hjælper dig gerne med at kigge på dit behov, hvad dit varmeforbrug er og din nuværende varmekilde i huset. Vi kan være behjælpelige med at installere flere former for varmepumper. Dem kan du læse om her:

Jordvarmeanlæg

Har du brug for et system, som giver både varme til rum og samtidig laver varmt vand? Jordvarmeanlæg er en god løsning til et helårshus.
Grundprincippet i et jordvarmeanlæg er, at der nedgraves jordslanger udendørs og installeres en varmepumpe indenfor. Jordslangerne trækker varme ud af jorden, som de er nedgravet i. Jordslangerne indeholder frostsikker væske, som bliver ført ind til varmepumpen. Varmepumpens funktion er at omdanne den kolde væske til en temperatur, som kan bruges i radiator og vandhaner i huset. Der er flere lovbestemte krav, der skal være på plads, før du kan få installeret en jordvarmepumpe. Give Køleservice rådgiver dig i, hvilke forudsætninger der skal være på plads, før du kan få installeret jordvarmeanlæg.

Luft-til-vand varmepumpe

Er du interesseret i en luft-til-vand varmepumpeløsning? Det er en varmepumpe, som egner sig godt til et helårshus. Varmepumpen monteres med en udedel i haven. Funktionen i luft-til-vand varmepumper er, at den giver varme til rum og varmt vand i brusebade. Omdannelse fra luft til vand sker ved, at en ventilator trækker udvendig luft ind til varmepumpen. Derefter kommer varmen ind via rør, som gør at du kan få varme og varmt vand i bruseren. Give Køleservice opstiller luft-til-vand varmepumper, som er utrolig lydløse og kan stå i tæt bebyggelse uden at skabe støjgener.

 

Luft-til-luft varmepumpe?

Har du overvejet en luft-til-luft varmepumpe til dit sommerhus? Luft-til-luft varmepumper kan bruges til at opvarme rum, men giver ikke varmt vand til vandhaner. Løsningen er god, hvis der ikke er varmerør eller radiator installeret i dit sommerhus, som kan tilkobles et centralvarmeanlæg. Idet luften fra varmpumpen blev sendt ud i sommerhusets rum, mindsker det også grobund for skimmelsvamp og skaber et sundt indeklima. Det er især vigtigt at lade varmepumpen stå på 10-14 grader vinteren over, så sommerhuset er frostsikret. Det mindsker også risikoen for vvs-skader. Princippet i en luft-til-luft varmepumpe er, at udendørs luft bliver omdannet til varme. En billig løsning, hvis du ønsker at udskifte din elvarme. Det er nødvendigt at rense filteret på varmepumpen ofte, da filteret ellers lukker til af snavs, hvilket gør varmepumpen dyrere i drift.

Boligventilations- og brugsvandsvarmepumper

Der findes også boligventilations- og brugsvandsvarmepumper, som kan opvarme vand og 1-2 mindre rum. Det kræver dog ventilationskanaler, som selvfølgelig kan installeres, hvis de ikke er der i forvejen. Ventilationskanalerne blæser luft ind til køkken, bad, stue og bryggers i boligen.

Kontakt Give Køleservice

Ønsker du at høre mere om vores varmepumper, så  kontakt  os. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.